Uslovi i odredbe
Sporazum o marketingu webmastera
Ovaj Ugovor sadrži kompletne uslove koji se odnose na pojedinačno ili entitetsko učešće u webmaster programu ("Program").
Upis u program
Da započnete proces upisa, poslat ćete kompletnu aplikaciju programa putem naše web stranice. Mi ćemo ocijeniti vašu prijavu i obavijestiti vas o prihvatanju ili odbijanju. Možda ćemo odbiti vašu prijavu ako utvrdimo (po sopstvenom nahođenju) da je vaša stranica neprikladna za program.

Neodgovarajuće web lokacije uključuju one koje:
 • Promovišu nasilje
 • Promovišu diskriminaciju na osnovu rase, pola, religije, nacionalnosti, invaliditeta, seksualnih preferencija
 • Promovišu ilegalne aktivnosti

Ako odbijemo vašu prijavu, možete se ponovo prijaviti za program u bilo koje vrijeme. Takođe treba imati u vidu da ako prihvatimo vašu prijavu i ako utvrdimo da vaša web lokacija (po našem isključivom izboru) bude neprikladna za program, mi možemo raskinuti ovaj Ugovor.
Linkovi na vašoj web stranici
Kada budete obaviješteni da je vaša web stranica prihvaćena u program, možete svom sajtom dati jednu ili više sljedećih vrsta veza na našu web lokaciju:
 • 468x60 Baner link
 • 125x125 Baner link
 • 120x60 Baner link
 • 120x90 Baner link
 • 120x240 Baner link
 • 120x600 Baner link
 • 250x250 Baner link
 • 22x31 Baner link
 • Tekst Link

Mi ćemo vam pružiti uputstva i grafičke radove za povezivanje na našu početnu stranicu. Da bismo omogućili precizno obračunavanje troškova praćenja, izvještavanja i upućivanja, mi ćemo vam pružiti posebne "označene" formate veza koje će se koristiti u svim vezama između vaše stranice i našeg sajta. Morate osigurati da svaka od veza između vaše stranice i naše stranice pravilno iskoristi takve posebne formate veza. Veze na našu web lokaciju postavljene na vašoj web lokaciji u skladu sa ovim Ugovorom i koje pravilno koriste takve posebne link formate nazvane su "Specijalne veze". Dobit ćete naknade za upućivanje samo u vezi sa aktivnostima na našoj web lokaciji koje se javljaju direktno preko posebnih veza; mi nećemo biti odgovorni u vezi sa bilo kojim neuspehom da koristite Specijalne veze, uključujući u mjeri u kojoj takav neuspeh može rezultirati bilo kojim smanjenjem iznosa koji bi inače bili plaćeni prema ovom Ugovoru.